Odling

Therese trädgårdsmat logga

Odla för framtiden

Att odla är en investering för framtiden. Både åt sig själv och planeten. Vi behöver alla äta och fler och fler munnar behöver mättas. Klimatet förändras och ser allt mer opålitligt ut. Då är det viktigt att bygga upp odlingssystem som står pall både i torka och skyfall. Som klarar av stora mängder regn och som dessutom kan ge oss goda, näringsrika grönsaker stora delar av året. 

För oss är det viktigt att värna den biologiska mångfalden som är central för vår överlevnad och för en hållbar odling. Detta genomsyras av att vi odlar mångfald både ovan och under jord. Vi odlar många olika grödor och sorter. Både ett, tvååriga och fleråriga. Vi skapar livsmiljöer för mikroroganismer i jorden genom att täcka marken med organiskt material. Detta minskar också avdunsningen av vatten, samt att matjordslagret byggs upp. Ju större matjordslager desto bättre vattenhållande förmåga får jorden. Vilket gör att den både klarar torka och skyfall mycket bättre än en ”naken jord”. Vi använder inget konstgödsel eller bekämpningsmedel i våra odlingar.  

Vi tror också på fler och mindre producenter, med kortare transportled och en närmare kontakt mellan producent och konsument. För oss är relationen till kunden i fokus och vi hoppas också att ni som väljer oss känner att ni gör det för att det känns viktigt med relationen till maten. Eller för att ni bara vill njuta av småskaligt odlade grönsaker.