Projekt

Therese trädgårdsmat logga

Projekt: Mervärden grönsaker

Syftet med projektet är att öka produktionen och försäljningen av lokalt och ekologiskt
producerade grönsaker.
Det övergripande målet med projektet är att skapa ökad efterfrågan av lokalt och ekologiskt
producerade grönsaker på den offentliga marknaden och skapa en ny modell för hur
samverkan och beställning kan ske utifrån odlingsförutsättningarna i länet.

Projektet består i att utveckla en affärsmodell för att öka produktionen, tillgängligheten och
försäljningen av ekologiskt och lokalt odlade grönsaker, från småskaliga odlare, till
offentliga kök med fokus på Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun och Söderhamns
kommun samt även restauranger, konsumenter och butiker. Det ska ske på ett hållbart sätt
genom väl utarbetad transportlogistik, minimalt matsvinn och nya arbetstillfällen genom
samverkan mellan flera aktörer. Slutdatum för projektet är den 31 december 2023.