Projekt

Therese trädgårdsmat logga

Projekt: Mervärden grönsaker

Projektet drivs med hjälp av stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 och finansieras till stor del av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Samt av privat medfinansiering, genom
Lillbros Gård, Uteskafferiet, Therese Trädgårdsmat, Maria Skoglund och Utigårds. Syftet med projektet är att öka produktionen och försäljningen av lokalt och ekologiskt
producerade grönsaker.
Det övergripande målet med projektet är att skapa ökad efterfrågan av lokalt och ekologiskt
producerade grönsaker på den offentliga marknaden och skapa en ny modell för hur
samverkan och beställning kan ske utifrån odlingsförutsättningarna i länet.

Projektet består i att utveckla en affärsmodell för att öka produktionen, tillgängligheten och
försäljningen av ekologiskt och lokalt odlade grönsaker, från småskaliga odlare, till
offentliga kök med fokus på Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun och Söderhamns
kommun samt även restauranger, konsumenter och butiker. Det ska ske på ett hållbart sätt
genom väl utarbetad transportlogistik, minimalt matsvinn och nya arbetstillfällen genom
samverkan mellan flera aktörer. Slutdatum för projektet är den 31 maj 2024. 

Nu har vi släppt rapporten, läs mer här!

Länk till resultatspridning för projektet. tisdag den 26 mars 2024

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZDVmOTI0MTMtZWZiYS00MGJmLTljNzUtNjQyNmI4YTEyMzBm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522f80441de-d174-41df-b4ec-5a9e7b9ecd2e%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252253aedf7e-55a7-4967-9717-68f7f65ee113%2522%257D%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1eG4mZXH9hNUG4aj04Svk1uyywC9dC06CQteuqlgMptqWYFW-GNAK-5aE_aem_ARR3OX4x37tsZjGUPNBkU6ESpgceMu13GjjuS7c6SIWLN7Erpc1ztF-63Zo8OHkyT9Vtuv-6QjEfE58s0AX7QQvj&h=AT0JoizPickW472SrjZhxhqtbI50YYlEVnGcWS5fy8i1J26PE1I4yuhjf3EM-MiQBln0JmBnEwtIgktOVk9D1pRDn4jrzv96nz-Rzs0Xnob3hfXzryqd_c8YqqREZnl4p848j9GyC7Zsckn0bvGj&__tn__=q&c[0]=AT0J1Pdp6z7TESvsN9Z4m0K2BwGUPgpoc7SXLp-2GpBMFtg03LLgRblz8n4tfs5Cxu4d-BgsO_-un5XsQYG_-6MRQj6OCoDtl5DD-Qn50oBrHUbVDDq-I-iWzwrBF5j3CrsDqmO3ajblTAbENlTmIYjn-fXBXyjL9-JCbEieMw1Yem4xZiy-

Projekt: Liten Investering stora möjligheter

En investering som delfinansieras genom länsstyrelsen i Gävleborg inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Syftet med investeringen är att i det egna produktionsköket kunna utveckla och utöka den befintliga verksamheten. Nytt för företaget är förädling av mer egenodlade grönsaker. Målet med investeringen är att utveckla, utöka och diversifiera både den egna produktionen och kursverksamheten som bedrivs. Även att säkra och utöka samverkan med andra lokala företagare. Investeringen består i att förbättra utrymmen i en befintlig lada för att bättre passa förädling av grönsaker och andra produkter, genom köpta tjänster från bygg och elfirma. Slutdatum för investeringen är 30 November 2023.