Rapport ”Mervärden Grönsaker”

Jag heter Therese Westlén och driver Therese Trädgårdsmat. Nu släpper jag rapporten ”Mervärden grönsaker” som jag varit projektledare för under 2023. Syftet med projektet och rapporten är att öka efterfrågan på lokalt och ekologiskt producerade grönsaker, samt skapa modell för samverkan och beställning utifrån förutsättningarna i Gävleborgs län. Bakgrunden är att det råder stor brist på lokala grönsaker i länet och behov av att bibehålla befintliga odlare är kritiskt. De viktigaste punkterna som kommit fram under rapportens arbete är:
  • Vägar måste tillkomma för att underlätta för odlare
  • Ökad lönsamhet för produktion och försäljning är kritiskt
  • Efterfrågan är betydligt större än utbudet
  • Odlarna behöver bli fler och vi behöver odla mer.

En ny modell har testas under projektets gång som resulterats i att produktion och efterfrågan har ökat, speciellt ökning av försäljning mot restaurang. Ett annat resultat av projektet är att Hälsinglands Småbrukare Ekonomisk Förening har skapats.

Detta arbete har varit ett samverkansprojekt: odlare, samarbetspartners och andra organisationer har bidragit med viktig information och kunskap.

Läs rapporten här!