Plantor

Här finner du alla möjliga plantor att köpa.
Alla plantor är odlade i liten skala, helt naturligt för att ge näringsrika grödor och stärka den biologiska mångfalden. Många av våra grödor är dessutom kulturarvssorter, som är anpassade för vårt nordiska klimat.