Prenumerationer

Therese trädgårdsmat logga

Hållar prenumeration

Genom sin breda kunskap och sina erfarenheter vill Therese uppmuntra och inspirera fler att odla sin egen mat. Hennes drivkraft är att fler ska få redskap till att ställa om till en mer hållbar livsstil och producera mat på ett sätt som gör att våra barn och barnbarn kan fortsätta bo på den här planeten.

Att planera sin odling, sköta om den, skörda och sen tillaga, det är något alldeles speciellt. Tänk vad mycket gott, hälsosamt och spännande man kan skapa. Att slippa oroa sig för om råvarorna är besprutade, om det är några tillsatser i maten, om maten faktiskt är vad den utger sig för att vara.

Vilka saker som kändes bra i magen och i kroppen lärde jag mig ganska tidigt att förstå, säger Therese.
Det var mycket besvär med magen och matsmältningen som tonåring och ung vuxen. Det experimenterades en hel del själv med kosten, och vissa effekter kunde kännas av. Ett behov av att ta reda på hur kroppen fungerar och hur kosten påverkar välmåendet ledde sedan till en magisterexamen i biologi, inriktning träningslära och nutrition, samt en lärarexamen i Biologi och Naturkunskap. Magisterexamen gjordes i forskningsstudien ”Effects of a healthy Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolaemic subjects: a randomized controlled trial (NORDIET)” under ledning av Viola Adamsson. Detta ökade intresset för den Nordiska maten.

Att odla är en livsstil, och genom kurser och event vill Therese dela med sig av sina kunskaper om hållbar odling och matlagning.

Varmt välkommen att starta din gröna resa med Therese Trädgårdsmat.

Produkter